dobro došli u svet SVETLOSTI

Svi poznati talasi prenose energiju kroz prostor? Elektromagnetni talasi prenose specijalni oblik energije koji se opštim imenom naziva zračenje. Primeri ove energije su svetlosni talasi, radio-talasi, mikrotalasi i X-zraci (rentgen). Zračenje se prostire i kroz vakum, gde izgleda da nema nikakve materije, ali zato ima ogromnih količina energije od koje zavisi ustrojstvo i opstanak materije u obliku koji je poznat. Smatra se da svi elektromagnetni talasi, uključujući i svetlost, putuju kroz vakum brzinom od 300 000 kilometara u sekundi, iako ova brzina nikada nije merena u vakumu.

Advertisements

Usled konstantnog rasta cene energenata, a samim tim i električne energije, svetsko tržište, a i potrošači, sve se više okreću ka opcijama koje štede ili akumuliraju energiju. Kada govorimo o osvetljenju u stambenim objektima, danas postoji čitav niz lampi, sijalica, prekidača i rasvetnih sistema koji štede energiju koja se troši na osvetljenje.

Ipak, najbolji način da uštedite električnu energiju za osvetljenje je da je uopšte ne koristite. Pored svih današnjih rasvetnih sistema, projektanti, a i sami korisnici stambenih objekata, sve više zaboravljaju na mogućnost, ali i neophodnost prirodnog osvetljenja.

Prirodno svetlo je zdravije za ljudski organizam od veštačkog, besplatno je i na raspolaganju je gotovo svima. Naravno, kada govorimo o prirodnom osvetljenju, većina odmah pomisli na prozore. Prozori jesu osnovni izvor prirodnog osvetljenja u stambenim objektima, ali ne i jedini.

Da bismo što više iskoristili prozore kao izvor prirodnog svetla, moramo voditi računa o orijentaciji objekta, veličini i broju prozora, kao i o podneblju u kome se objekat nalazi. Ovakvim sistematskim pristupom obezbeđujemo dnevnu svetlost tokom čitavog perioda obdanice, a samim tim smanjujemo potrebu za veštačkim osvetljenjem, koje troši energiju.

Svetlost

Svetlost je deo spektra elektromagnetnog zračenja iz opsega talasnih dužina vidljivih golim okom. Nekad se kaže i vidljiva svetlost što bi bio pleonazam da se termin svetlost ne koristi i u širem smislu da označi elektromagnetno zračenje bilo koje talasne dužine (recimo ultaljubičasti zraci, koje čovek ne vidi golim okom, a koji izazivaju fluorescenciju raznih materijala, često se nazivaju crnim svetlom).

Oblak oznaka